Indmeld i Kjellerup Gruppe

Nyt medlem

Kun hvis medlemmet har sit eget mobilnummer - forældres numre udfyldes senere
Kun fastnet - ikke mobilnummer
Kun hvis medlemmet har sin egen email - forældres email udfyldes senere

Allergier, astma, epilepsi, diabetes

Ordblindhed, ADHD, funktionsnedsættelser

Specielle hensyn og andre særlige forhold

Jeg tillader hermed, at de billeder, der bliver taget af mit barn, frit kan bruges af KFUM-Spejderne til at illustrere spejderarbejdet

Forældre

Mor

Far