Generalforsamling 2019

26-02-2019 17:00 til 26-02-2019 19:15

Kære spejder, forældre, leder, frivillig

Du indbydes til gruppemøde 2019 tirsdag den 26. februar kl. 17:00 – 19:15 i Kirkecenteret ved. Bjerringbro Kirke.

Som før i tiden laver spejderne mad, mens vi holder mødet. Så vi i ro og mag kan løbe igennem programmet som ca. tager 5 kvarter. Herefter spiser og hygger vi os sammen.

v Valg af dirigent

v Aflæggelse af beretning – grupperådsformand

o   Aktiviteter

o   Ledergruppen

o   Grupperådet

o   Hytteplaner

v Godkendelse af beretning - alle

v Gennemgang af regnskab

v Godkendelse af regnskab – alle

v Indkomne forslag - alle

v Valg af medlemmer til grupperådet

v Valg af revisorer

v Eventuelt

Forslag afleveres til formanden senest den 19. februar.

Herefter spiser vi sammen.

Betaling for mad: 40 kr. pr. voksne og 20 kr. pr. spejder

Grupperådet glæder sig til at se alle familier støtter op om dette årlige arrangement.

Tilmelding via link eller mail til: soren_rauff@icloud.com

Med spejderhilsen,

Grupperådet

Hvor

Bjerringbro Gruppe
Gudenåvej 22B
8850 Bjerringbro
Danmark

Hvornår

Fra 26-02-2019 17:00
Til 26-02-2019 19:15

Arrangør

Bjerringbro Gruppe
86680889/40154118
mail@larshansson.dk